1396-08-09

قانون سفته

طبق ماده 307 سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا […]
1396-08-09

وکیل آنلاین

همانگونه که از نام آن پیداست، فرآیندی است که طی آن، شخصی که مشکل حقوقی درباره موضوعاتی چون، وظایف زوجین نسبت به یکدیگر، وظایف پدر نسبت […]
1396-08-09

طلاق توافقی

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، می بایست با مراجعه به سایت عدل ایران درخواست خود را ثبت کنند. یا با مراجعه به دفتر […]
1396-08-09

قانون برای کارگر پاره وقت

فرهنگ معین حقوق را از نظر لغوی حصه، بهره، وظایف، تکالیف، مواجب و شهریه ها تعبیر کرده است. اما حقوق به عنوان مولفه اجتماعی از منظرهای […]
1396-08-09

مهریه تا 110 سکه

سوالی که بسیار برای خانم ها مطرح می شود، این است که آیا با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 که در ماده 23 […]
1396-08-09

جعل کارت پایان خدمت

ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 (اصلاحی 68/9/8) عمل کسانی را که به وسیله اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت یا […]
1396-08-08

ترس از جرم

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌـﻀﻼﺕ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﻧـﻮﻳﻦ ﺍﺳـﺖ. ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺟﻨـﺴﻴﺖ، ﺳـﻦ، ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑـﺰﻩﺩﻳـﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ […]
1396-08-08

مفهوم حق در زمان مشروطه

مفهوم حق از برجسته ترین مفاهیم حقوقی به شمار میرود به شکلی که امروزه بسیاری از مسایل برای پیشبرد با گفتمان حق مطرح میشوند. زمانی فقط […]
1396-08-08

انصاف و حقوق

در ﺑﺴﯿﺎری از روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻋﯿﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده […]
1396-08-08

جرم شناختی تروریسم

پدیده تروریسم در جهان در حال گسترش است. این پدیده مخصوصاً از آغاز ربع آخر قرن بیستم میلادی شدیداً فراگیر شده است. فراگیر شدن تروریسم بدان […]
1396-08-08

اثبات نسب

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و […]
1396-08-08

جرم در فضای مجازی

با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی شاید بتوان ادعا نمود کشف جرایم در این فضا همواره با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری اطلاعات میسر […]